• Lâm Đồng: Dân Rô Men giàu lên trông thấy nhờ nuôi cá bạc tỷ

    Chỉ vài năm mạnh dạn thực hiện đầu tư, xây dựng mô hình nuôi cá tầm Siberi, nhiều nông dân tại ...