• Trồng có 7 công cà phổi bán Tết mà lời tới 200 triệu đồng

    Điển hình mô hình trồng cà phổi của anh Lê Chí Trung ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, ...