• Đặc sản bơ sáp 034 rớt giá thảm hại

    Đang trong đợt thu hoạch trái vụ nhưng bơ sáp 034 vẫn rớt giá thảm hại, thậm chí chỉ bằng 1/2 so ...

  • Giá bơ tăng cao, nông dân Đác Lắc thu lãi lớn

    Hiện nay, người trồng bơ ở Đác Lắc đang bước vào mùa thu hoạch bơ chính vụ. Mặc dù năng suất bơ ...