• ‘Tư vấn 6 năm, tôi chưa thấy ai đòi bồi thường bảo hiểm xe máy’

    Nhiều tư vấn viên bán được hàng nghìn bảo hiểm bắt buộc xe máy nhưng chưa thấy chủ xe nào yêu cầu ...

  • Vì sao mua bảo hiểm xe máy 20.000 đồng/năm vẫn bị phạt?

    Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng/2 người/năm là bảo hiểm tự nguyện. Bảo hiểm này để đề phòng khi ...