• Cất bằng kỹ sư cơ khí, 8X về quê “nghịch” phân bò, lời 50 triệu/tháng

    Với tấm bằng đại học trong tay và có công việc ổn định tại Hà Nội, nhưng Lê Văn Tình đã quyết ...