• Lạ mà hay: Trồng ca cao xen dừa, đất không thừa mà ra toàn trái bự

    Ông Nguyễn Văn Thuận, ấp Phú Đức 2, xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, ông có ...