• Dự báo thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn những tháng cuối năm

    Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường ...