• Vì sao số điện tăng gấp đôi, tiền phải trả lại gấp ba?

    Biểu giá điện bậc thang chưa hợp lý đang được xem là "thủ phạm" khiến hoá đơn "nhảy" nhiều lần ...