• Đà Lạt: Trồng cây thuốc trổ bông như hoa sen, bán cả rễ, thân, lá

    Những triền đồi dốc được anh Mai Văn Đông (40 tuổi, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) múc thành ruộng ...