• Đắk Lắk: Yêu cầu nhiều cán bộ, giáo viên cách ly tại nhà để phòng chống Covid-19

    Bảy cán bộ và giáo viên tiếp xúc với 1 người mà người này đã tiếp xúc gần người mắc Covid-19 ...