• Bán thận với giá gần nửa tỷ đồng

    Từ người bán thận, Trần Văn Phương thành "trùm" môi giới mua bán thận, ra giá 320-450 triệu đồng một ...