• Bệnh nhân 91 rất nặng, hôm nay được hội chẩn ghép phổi

    Báo cáo cho thấy bệnh nhân 91 tiên lượng còn rất nặng. Các chuyên gia sẽ tiến hành hội chẩn tìm ...