• Bệnh nhân số 91, phi công người Anh: Ghép phổi, hi vọng cuối cùng

    Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế vừa đưa ra phương án ghép phổi cho bệnh nhân người Anh - bệnh ...