• Hàng trăm người té ngã, gãy xương khi hái tiêu

    Chỉ tính riêng tại Bệnh viện khoa vùng Tây Nguyên, trong đợt cao điểm mùa thu hoạch hồ tiêu năm nay ...