• Hình ảnh cột điện không lõi gãy ngang trong bão số 5: Điện lực nói gì?

     Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trước nhà số 102 đường Tôn Đản, TP Đà Nẵng, 1 cột điện bị ...