• Gây án mạng vì thấy vợ ngủ cùng người lái xe

    Phát hiện vợ đang nằm ngủ cùng người lái xe tên là Chu ở sàn nhà, Đào tìm dao không thấy nên ra ...