• Máy xét nghiệm Covid-19: Mua giá nào đúng, giá nào thì… vào tù?

    Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao "loạn giá" máy Realtime PCR tự động xét nghiệm COVID-19? Giá nào là thực, ...