• Gặp “cha đẻ” của giống gạo Việt ngon nhất thế giới

    Đang sống trong những ngày lâng lâng niềm vui, ông Hồ Quang Cua chia sẻ không thể ngờ được sự chú ý ...