• “Phù phép” hàng triệu găng tay, đồ bảo hộ đã qua sử dụng thành đồ mới

    Lợi dụng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp các cá nhân, doanh nghiệp thu mua khẩu trang, găng tay, đồ ...

  • Phát hiện hơn 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng chuẩn bị xuất bán

    Do ảnh hưởng của dịch nên mặt hàng găng tay y tế khan hiếm, một kho găng tay y tế đã qua sử dụng, ...