• Đâu là smartphone nhanh mất giá nhất ở Việt Nam?

    Sau một năm sử dụng, iPhone giữ giá tốt nhất. Sản phẩm từ các thương hiệu khác mất từ 50-70% giá ...