• Hy hữu Việt Nam, ga đường sắt 5 năm không có bóng tàu

    Khánh thành năm 2014, ga Cái Lân (Quảng Ninh) chỉ đón được một lô hàng 10.000 tấn thép rồi để đó. ...