• Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực

    Theo Ủy viên Ủy ban Pháp luật, việc Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành ...

  • Cần triệu tập Facebooker Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ vụ kích động bạo lực

    Cơ quan điều tra nói rằng nếu muốn giúp đỡ bé trai bị cha bạo hành thì Facebooker Đàm Vĩnh Hưng cần ...