• Eximbank tạm đóng cửa 1 phòng giao dịch vì khách hàng mắc COVID-19 đến giao dịch

    Một ca nhiễm COVID-19 đến giao dịch và tiếp xúc trực tiếp với một nhân viên giao dịch và tiếp xúc ...