• Tiền điện: Vì sao tăng gấp 5 lần nhưng chỉ giảm ‘đồng giá’ 68.000 đồng?

    2 ngày nay nhiều người dân liên tục phản ánh về giá điện tăng cao chóng mặt và mức giảm giá do ...