• Chính thức giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp từ tháng 4/2020

    Chiều 12/4, Bộ Công Thương đã thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ...