• Hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng vọt

    Nhiều hộ dân cho biết tiền điện tháng 4 tăng gấp đôi tháng trước, thậm chí có hộ kinh doanh đã ...