• Phá đường dây mua bán các cô gái làm nhân viên quán karaoke

    Với thủ đoạn lên Facebook làm quen, tìm hiểu về các cô gái trẻ không có việc làm rồi rủ rê về làm ...