• 5 đại lý phân phối dự án EcoCity Premia Buôn Ma Thuột

    Thành Đồng Land, Khải Hưng Corp., Tân Long Land, VHS Group và Lộc Sơn Hà ký hợp tác với CHG Homes ...

  • Đắk Lắk: Vừa được giao ‘đất vàng’, doanh nghiệp đã xin huy động vốn từ đất để làm dự án… ngàn tỉ

    Vừa được giao 'đất vàng', doanh nghiệp đã xin huy động vốn từ đất để làm dự án... ngàn tỉ ...