• Tình hình sức khỏe 117 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Việt Nam

    Cả nước hiện có gần 47.000 người được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số 117 bệnh nhân Covid-19 ...