• CA tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ vụ bắt trùm buôn gỗ Phượng “Râu”

    Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ Công an đang tiến hành bàn giao hồ sơ vụ bắt "trùm" gỗ ...