• Mật phục truy quét lâm tặc tại điểm nóng phá rừng

    Tại điểm nóng phá rừng giáp ranh Đắk Lắk – Gia Lai, đoàn liên ngành đã mật phục 1 tuần, truy quét, ...

  • Không có hình ảnh

    Rừng giáp ranh Gia Lai – Đắk Lắk đang bị tàn sát

    Vượt khoảng 20km đường rừng từ đường Đông Trường Sơn, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thâm nhập ...