• Bị ép trả nợ, một chủ cơ sở kinh doanh cắt tay tự vẫn

    Cho rằng anh N.V.C, chủ một cơ sở thu mua nông sản làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên nhiều ...