• Không có hình ảnh

    Đề xuất xây dựng dự án điện gió hơn 7.700 tỷ đồng tại huyện Cư M’gar

    Công ty TNHH MTV AMI AC Renewables Đắk Lắk đã đề xuất xây dựng Cụm dự án nhà máy điện gió AMI AC ...