• Bệnh nhân ‘dương tính trở lại’ tiếp xúc nhiều người ở Sài Gòn

    Người đàn ông quốc tịch Anh, "bệnh nhân 22" ở Đà Nẵng, được xuất viện sau 3 lần âm tính nCoV ...