• Bác sĩ mặc quần lót ôm sinh viên thực tập ngủ: Diễn biến nóng mới

    Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác bác sĩ bị tố “ôm sinh viên thực ...

  • Bác sĩ mặc quần lót ôm sinh viên thực tập ngủ: Diễn biến nóng mới

    Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác bác sĩ bị tố “ôm sinh viên thực ...