• Đắk Lắk sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện 3 dự án gần 5.700 tỷ đồng

    Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện 3 dự án lớn trên địa ...