• Kỳ lạ cơ sở bán cây giống nào cũng lấy tên Eakmat ở Đăk Lăk

    Nhiều năm qua, xung quanh Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI- người dân thường gọi ...