• Anh em Nguyễn Thái Luyện nói giọng tiền tỷ khi về quê ở Tây Nguyên

    Anh em Nguyễn Thái Luyện được đánh giá từng hiền lành, chân thật trong lời ăn, tiếng nói nhưng tính ...