• Hành trình đưa lan về rừng của chàng trai tìm ra loài lan mới cho thế giới

    Một góc vườn lan của anh Công. Ảnh: P.N Các khu rừng Tây Nguyên nổi tiếng rất giàu về lan. Tuy nhiên, ...