• Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Đắk Lắk đạt 620 triệu USD

    Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường năm 2019 ước ...