• TP.HCM: Một bệnh nhân tái dương tính COVID-19

    Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết kết quả theo dõi bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh xuất viện trên địa ...