• Người đi xe đạp sau khi dùng rượu bia có thể bị phạt 600.000 đồng

    Điểm mới trong chế tài với người tham gia giao thông này có thể sẽ có hiệu lực từ năm ...