• Trả giá đắt vì thói quen vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại di động

    Vừa đi vệ sinh vừa sử dụng smartphone là thói quen của không ít người, tuy nhiên một người đàn ông ...