• 20 cán bộ, công chức xã tự ý bỏ nhiệm sở đi tham quan trong ngày làm việc

    Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An vừa có quyết định kỷ luật bí thư, chủ tịch xã Hạnh Lâm vì đã tổ ...