• Đi qua đập tràn, một người bị nước cuốn mất tích

    Đi qua đập tràn khi nước lũ tràn về do mưa lớn, một người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ...