• Ngày đầu đi học lại, một học sinh bị sốt, cả lớp nghỉ buổi chiều

    Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) ghi nhận một trường hợp học sinh bị sốt. Nhà trường ...