• Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bụi rậm

    Trong lúc hái rau, người dân ở Bình Phước phát hiện một phần thi thể đang trong quá trình phân ...