• Gia Lai: Đi chơi Lễ, 1 nam sinh lớp 12 đuối nước thương tâm

    Cùng nhóm bạn rủ nhau đi chơi trong ngày nghỉ Lễ, 1 nam sinh không may trượt chân xuống khe suối sâu tử ...