• Từng mang tội hiếp dâm, ‘yêu râu xanh’ lại nổi thú tính cưỡng bức bé gái 9 tuổi

    Lợi dụng chỗ vắng người qua lại, Thiết kéo cháu M. vào bụi rậm và giở trò đồi bại.Ngày 28/8, ...