• Đắk Lắk : Đi bẫy thú ngày 30 Tết, người đàn ông trúng hàng loạt viên đạn

    Trong lúc đang đi bẫy gà rừng ngày 30 Tết, người đàn ông bất ngờ trúng đạn, cố gắng ra đến bìa ...